Идеята на Световните дни за младежка активност, е да вдъхнови и активира младите хора да променят света, в който живеем.


Предизвикателството на Световните Дни за Младежка Активност за 2010 година е:


Да бъдеш ПОЛЕЗЕН:

за Себе си...

за твоята Общност...

за Природата...

 

Вие и вашият екип също можете да се включите като:

1. Измислете и реализирайте ВАША младежка инициатива по темата на Предизвикателсвото на световните дни за младежка активност за 2010г.

 

2. Изпратете ни вашето ПОСЛАНИЕ, СНИМКИ или линк към ВИДЕО от вашите инициативи с които наистина се гордеете и искате да посветите на Световните Дни за Младежка Активност. Моля, не забравяйте да напишете и няколко думи за града и екипът ви. 

 
3. Кликнете ТУК и споделете вашето мнение в е-Анкета: "Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на ...., но сме БОГАТИ със ..."
 
а от ТУК може да прочетете, вашите ПОСЛАНИЯ
 

Тази схема, която пояснява  замисъла на Логото на GYSD е изработена от МХД-ИМКА Габрово.