Вашите отговори на въпроса: "Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на ...., но сме БОГАТИ със ..." - 2010

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на ценности и морал, но сме БОГАТИ с амбиции и възможности. Детски и младежки парламент, ОДК, гр. Кърджали

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на материални възможности, но сме БОГАТИ със история и култура. - Александрина Руменова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на реализация, но сме БОГАТИ със идеи. - Даниела Илиева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на обща култура и целенасоченост, но сме БОГАТИ със толерантност и широка душевност. - Катерина Геогриева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на възпитание, но сме БОГАТИ със исканията и правата си. - Теодора Кукумеева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на знания, дисциплина и култура, но сме БОГАТИ със изобретателността си. - Адриана Цветанова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на организираност, но сме БОГАТИ със талант и интелект. - Мария Александрова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на морал, но сме БОГАТИ със амбицията да направимм бъдещето си по-добро. - Венислава Драганова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на разум, но сме БОГАТИ със амбиции за мирен живот. - Ася Соколова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на чувство на съпричастие, но сме БОГАТИ със желанието ни за откриване на новости. - Деница Алексиева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на материалности възпитание, но сме БОГАТИ със душата и амбициите си. - Тоня Иванова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на човечност и искренност, но сме БОГАТИ със лицемерие и егоизъм. - Елена Джонгова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на ценности, но сме БОГАТИ със упоритост! - Валерия Колева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на знания, но сме БОГАТИ със мечти и идеи! - Веселка Владимирова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на човечност и искренност, но сме БОГАТИ със лицемерие и егоизъм. - Елена Джонгова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на пари и морални ценности, но сме БОГАТИ със идеи и свободна мисъл. - Цветелина Петрова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на материални блага, но сме БОГАТИ със чувства и вътрешна красота. - Роксен Мари Савов

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на слово, но сме БОГАТИ със идеди и усмивки! - Ралица Пеева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на морал, но сме БОГАТИ със оптимизъм! - Велизар Иванов

"Ние младите хора сме бедни на усет, но сме богати с идеи. Искам да кажа, че за мен всеки ден е активен, защото постоянно покорявам върхове и се боря срещу неучтивите служители. Търся и отстоявам правата си. Не хвърлям боклуците си където ми падне и съм щастлива, че съм млад човек, който живее в България. Знам, че промяната в страната ни няма да настъпи, докато има толкова нагли, безкомпромистни и незадаволени млади хора... с каквито е пълна България днес.
Не се оплаквайте, не се съгласявайте с нередностите, не вървете като овце, но не бъдете и нагли.
Промяната зависи от нас!" - Бети Сиракова

 "Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на материални глезотийки, но сме БОГАТИ със своите гениални хрумки." - Даниела Вълева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на жаление за култура и културни мероприятия , но сме БОГАТИ със чуствата си, енегията си, искренността си и правенето на всичко което искаме, а не да сме затворени и да ни е скучен живота. - Ангел Куртев

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на възможноости за качествено образование и доходоносна реализация, но сме БОГАТИ със своите идеи и ентусиазъм... Което до някъде компенсира липсите. :) - Катерина Такова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на воля, но сме БОГАТИ на надежда. - Трифон Трифонов

Възможносста да се обединим около една обща цел и да сме целеустремени в осъществяването й! -
Златка Дикова

"Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на опит, но сме БОГАТИ със знания, идеи и надежди" - Даниела Алексиева

Ние, младите хора на българия сме БЕДНИ на опит и ценности, понякога дори възпиптание и култура, но сме БОГАТИ с желание и ентусиазъм да се развиваме, да научим, да се изявим. ПОДКРЕПЕТЕ НИ! - Елия Златарева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ финансово, но сме БОГАТИ със ИДЕИ - Ивайло Чебаев

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на възможности, но сме БОГАТИ с мнения, които са подкрепени от съмнителни знания. - Александър Каваев

БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ",ХАТИВА,ИСПАНИЯ "Ние,младите хора на България,сме БЕДНИ на материални блага,но сме БОГАТИ на вдъхновения,цели и приятели - това е разковничето на истинското богатство! - Румяна Григорова

" Ние, младите хора на България, сме бедни на контактност с хората от другите страни, на внимание от страна на държавата и на база, в която да реализираме идеите си. Но сме богати с тези идеи, с желание за опознаване на света около нас, с неограничени виртуални възможности, които ни подмомагата в контактност и полидиалектност. - Сениха Неази

Ние, младите хора на България, имаме знанията и познанията за помените в световен мащаб и имаме собствено мнение за развитието на страната си. Имаме бъдеще, което знаем, че трябва да градим, чрез обучения, орагнизирани младежки мероприятия и множество контакти между нас и поколението, чиито потомци сме."

Ние,младите хора на България сме БЕДНИ на култура и опазване на околната среда , но сме БОГАТИ със това, че умеем да обичаме и все пак се стараем да запазим НАШАТА природа. - Петя Петрова

Ние,младите хора на България сме бедни на място за осъществяване на различните инициативи,които искаме да поемем и подкрепа от институциите , но сме богати на творчески идеи,желание за по-добър живот,ентусиазъм, енергия и креативен подход към обществото. - Елица Пешева

Ние, младите хора на България сме Бедни на ДЕЙСТВИЯ,но сме Богати със думи, думи, лепкави думи... -
Гергана Иванова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на нормални възможнсти на кариерно развитие, но сме Богати със идеи за кариерно развитие, професионална реализация. - Бояна Чакърова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на пари и скъпоценности, но сме БОГАТИ със своите мечти, приятелства и споделени моменти! - Дарина Желязкова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на пари, но сме БОГАТИ на идеи и приятели. - Иман Хадживълчева

Ние, младите хора на България сме бедни на страхове отчаяние, но сме богати на мечти и идеи. Нурай Исмаилова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на материални възможности, но сме БОГАТИ със история и култура. Александрина Руменова - Хуманитарна гимназия - Дарина Желязкова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на реализация, но сме БОГАТИ със идеи. Хуманитарна гимназия В. Търново Даниела Илиева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на обща култура и целенасоченост, но сме БОГАТИ със толерантност и широка душевност. Хуманитарна гимназия В. Търново - Катерина Геогриева -

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на възпитание, но сме БОГАТИ със исканията и правата си. - Теодора Кукумеева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на знания, дисциплина и култура, но сме БОГАТИ със изобретателността си Хуманитарна гимназия В. Търново - . Адриана Цветанова -

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на организираност, но сме БОГАТИ със талант и интелект. - Мария Александрова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на морал, но сме БОГАТИ със амбицията да направимм бъдещето си по-добро. - Венислава Драганова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на разум, но сме БОГАТИ със амбиции за мирен живот. - Ася Соколова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на чувство на съпричастие, но сме БОГАТИ със желанието ни за откриване на новости. - Деница Алексиева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на материалности възпитание, но сме БОГАТИ със душата и амбициите си. - Тоня Иванова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на човечност и искренност, но сме БОГАТИ със лицемерие и егоизъм. -Елена Джонгова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на ценности, но сме БОГАТИ със упоритост! - Валерия Колева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на знания, но сме БОГАТИ със мечти и идеи! - Веселка Владимирова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на пари и морални ценности, но сме БОГАТИ със идеи и свободна мисъл. - Цветелина Петрова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на материални блага, но сме БОГАТИ със чувства и вътрешна красота. -Роксен Мари Савов

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на слово, но сме БОГАТИ със идеи и усмивки! - Ралица Пеева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на морал, но сме БОГАТИ със оптимизъм! - Велизар Иванов

Ние младите хора сме бедни на усет, но сме богати с идеи. Искам да кажа, че за мен всеки ден е активен, защото постоянно покорявам върхове и се боря срещу неучтивите служители. Търся и отстоявам правата си. Не хвърлям боклуците си където ми падне и съм щастлива, че съм млад човек, който живее в България. Знам, че промяната в страната ни няма да настъпи, докато има толкова нагли, безкомпромистни и незадаволени млади хора... с каквито е пълна България днес.
Не се оплаквайте, не се съгласявайте с нередностите, не вървете като овце, но не бъдете и нагли.
Промяната зависи от нас! - Бети Сиракова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на материални глезотийки, но сме БОГАТИ със своите гениални хрумки. - Даниела Вълева

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на жаление за култура и културни мероприятия , но сме БОГАТИ със чуствата си, енегията си, искренността си и правенето на всичко което искаме, а не да сме затворени и да ни е скучен живота. - Ангел Куртев

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на възможноости за качествено образование и доходоносна реализация, но сме БОГАТИ със своите идеи и ентусиазъм... Което до някъде компенсира липсите. :) - Катерина Такова

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на воля, но сме БОГАТИ на надежда. - Трифон Трифонов