Всички заедно за един по-добър свят - Плевен

В инициативата „Всички заедно за един по-добър свят” към проекта „Заедно срещу дрогата” се включиха български неделни училища от някои градове в Испания: Неделно училище „Св. Иван Рилски” - Хатива, към асоциация „Балкан” - филиал Хатива, Неделно училище „Св. Иван Рилски” – Гандия, към асоциация „Мадара”, Неделно училище „Васил Левски” - Валенсия, към асоциация „Прогрес” и Неделно училище „Св. Иван Рилски” – Мадрид, към асоциация „Балкан”. Те изработиха постери, жерави оригами, стенвестник с послания за борба с дрогата. Неделното училище „Св. „Иван Рилски” в Мадрид създаде специална интернет страница с форум по проблема - http://www.zepds.blogspot.com/.

С този акт на съпричастност и разбиране, българската общност извън граница изрази пред света своето отношение към актуалния проблем на обществото - наркоманиите сред младите хора. Съвременното българско училище показва, че приоритет за него е здравното образование, чиято основна същност е възпитаване на здравна ценностна система и здравно поведение у учениците и непрекъснат открит диалог с тях.
Към инициативата се присъединиха ”Аgate” - арменски център за жени със специални потребности, ученици от специалното турско училище „Иел-селкоу”, младежите от Защитено жилище в Плевен, децата от Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Дъга”, с. Згалево, общ. Пордим, които направиха жерави оригами, символ на мира и доброто. Върху тях младежите написаха своите послания: „Не на цигарите, алкохола и дрогата”, „Не убивай себе си”, с които изразиха виждането си за глобалния проблем на обществото – наркоманиите сред младите хора. В Дома в с. Згалево се проведе и художествен пленер, на който бяха показани рисунки от страните, участващи в проекта.

Международната инициатива „Всички заедно за един по-добър свят” стана част и от Националния ученически конкурс „ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН 2”, в който участва Помощното училище в Плевен. Конкурсът е организиран от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, младежта и науката и Агенцията за връзки с обществеността и реклама „Янев и Янев”, която е представител на програма „HELP – за живот без тютюн” на Европейската комисия. Той е част от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора и в изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България 2007-2010 г.

Помощното училище „П. Р. Славейков” – Плевен, aктивно работи по превенция на ХИВ/СПИН и наркомании. За втора поредна година е одобрен проектът „Заедно срещу дрогата”. Той е естествено продължение на миналогодишния - за превенция на наркоманиите, и е съгласуван от Областния съвет по наркотични вещества. Методично ръководство получава от Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен, и се финансира от Община Плевен.
Проектът „Заедно срещу дрогата” е насочен изцяло към участието на младите хора, които проявяват интерес към проблемите на наркоманията и превенцията на негативните социални явления - злоупотреба с алкохол, цигари, психоактивни вещества, агресия, дискриминация, трафик на хора, като създава благоприятна среда за интеркултурен младежки диалог. Насърчава и подпомага неформалните контакти между сродни младежки организации на хора с увреждания от България и страните от ЕС, както и извън него, посредством Интернетсоциални мрежи, виртуални дейности и кампании.
След промените ПУ „П. Р. Славейков“ – Плевен, е първото от системата на специалните училища в България, което провежда анкетно проучване за психоактивни вещества сред учениците със специални образователни потребности и проверява тяхното отношение и информираността им за наркоманиите.