Посадихме фиданки в Гората на приятелството в град Кърджали

Ние,членовете на Детски и младежки парламент към ОДК гр.Кърджали,активно се включихме в световните дни на младежката активност. За шеста поредна година ние засаждаме различни дървесни видове в нашия град.Тази година на 20.04. засадихме 15 фиданки гинкобилоба в "Гората на приятелството"в парк "Простор".

На 23.04.тази година проведохме среща с Омбудсмана на област Кърджали-г-н Хакиф Емин.От него получихме покана да участваме в Националната среща на Омбудсманите, която ще се проведе в гр.Кърджали и наш представител да стане Омбудсман за 1 ден. Подготвяме и Националния ден без насилие 16 май.