Отговори на е-анкета

Вашите отговори на въпроса: "Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на ...., но сме БОГАТИ със ..." - 2010

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на ценности и морал, но сме БОГАТИ с амбиции и възможности. Детски и младежки парламент, ОДК, гр. Кърджали

Ние, младите хора на България сме БЕДНИ на материални възможности, но сме БОГАТИ със история и култура. - Александрина Руменова

Вашите отговори на въпроса: "Какво правя днес, за да бъде света по хубав утре?" - април 2007

 •  Мечтая. Мечтите променят света. Мечтите го създават. Димитър Н.
 • Прощавам. Теодора Бориславова
 • Ние искаме да знаем!
  Ние искаме да сме информирани!
 • Вашите отговори на е-анкетата "Какво правя днес, за да запазим природата на България?" - април 2008

  • Научих се да казвам „Благодаря!”
  • Научих се да казвам „Извинявай!”
  • Научих се да казвам какво чувствам.
  • Научих се да казвам какво мисля.
  • Научих се да вярвам в чудеса.
  • Научих се да казвам „ Здравей!” на различни езици.
  Syndicate content